A+ A-

A Szent Mazo bevezető

Figyelem! A történet sértheti egyes tagjaink vallási meggyőződését!
Következzék hát ama koldusok versengéséhez fogható méltóságosságúra eltervezett, ámde elhagyatottságunkat dicsőséges fénnyel szerteoszlató ceremóniának igazán esett története, mely azon mi Urunk 16..-ik esztendejének lélekébresztő napjaiban esett , valamelyeket szokás szerént csak a mi védelmező egyházunk betemetetlen likacsának nevezendének jó históriás deákjaink. Ha ki ne ösmerné azon bogáncsból vetett koszorúkkal méltatott idők eseményjeit, akkoron esett meg mi rajtunk, igazságot hívőkön amaz csúfsággal teljes istentelenség, mely szerént a mi legmagosabb tiszteletre való s Urunk akaratja révin védelmünkre tett pásztorunk helyét az maga részire foglalta el vala, s az maga bizonnyal jó szándék szerént való, ámde az mi igaz ügyünktől nagyobbára elfedettve lévén, az Mennyei akarattól elfelhőzött tudóstalan módon próbálta vala megigazítani gyülekezetünk ügyjeit amaz messzi Napkeleten élők lelkiösmeretét vigyázó egyházfő, aki követői által a Bölcsesség Világtengerének tarttatik.
Mondják, hogy amelykoron eme máskülönben igen különb elméjű és jóságú nagy vezető Rómában tartózkodott, az mi jog szerént való pásztorunk amaz ő idegen palotájában élte napjait.
És hogy mi módon esett meg ezen semelyik gyülekezettől nem kévántatott álságos és ama elkárhozott lelkek mulatságára való helyes csere? Természetesen ama borzadályos emberkísértő, egeket sarazó, csalafintoskodó Ördöngös lény révin, akire nem lehetne ellig hegy és dombságok földit hordani, ellig magosra növekvő fák gyökereit csavarintani és ellig bőfolyású tengerek és tavak vízjeit tölteni, hogy nyugalomban érezhissük magunkat felűle. Eme patás művelte ki ezen gonosz tervet, hogy kétségbeesésbe kergesse mind a kettő jó szívvel reménkedő gyülekezetet.
De szerencsére az mi jó Urunk nem engedtette meg őneki hogy sokáig lelje gyönyörködésit az ördögi huncutságaiban és néhány nap elmúltán mindent visszahelyezett vala eredeti s az Ő akarata szerént való állapotjába. Nem is került vala az azonkorban imádkozó hívek tudomására úgy ahogyan a valóságban esett meg a gyalázatos história, ugyanis ehelyett oly módon esmérhették meg a bekövetkezetteket, hogy bizodalommal várt és szeretett új főpásztoruk testébe igen kevíssel főhelyre emeltetése után kínos betegség magvai kerültenek mely miáltal lelke hamarosan az Magasságos Úr színe elé emeltetett, és röviddel ezután találhattak végre V.Pál alakjában lelkük tartós és gyöngéd ápolójára. Az igazságból számukra csak annyi részes jutott, hogy találkozhattanak ama napok szépséges és ragyogó szent gyümölcsének híres nevével, amely kiről históriáink eredetöket veszik.
Nem kevés idők múltanak el amire minden hívőhöz eljuthatott az igazság kenyere, mert bizonyára jó Urunk előtt vizsgáltatva sokára érett csak meg annyira szívük és lelkük ereje, hogy Ő úgy vélhesse, végre megszeghetik ezt a kenyeret.
Azon éjtszaka telidestele töltekeztek vala ragyogó fényessigükkel az éji csillagok, amikoron Magasságos Urunk elnézte föntről az Szent Mazo kanonizálását. De antól kevesebb lélekfény tündökölt amaz egyházi és laikus személyekben, az kiknek megadatott, hogy az esemínynek tanúi legyenek. Némelyek czudar hangon kikeltek az messzi Napkeletről valló egyházvivő akaratja ellen és erősen feltették magukban, hogy megakadályozzák eme valóságos főpásztoruk és anyaszentegyházunk ama reguláréibe foglalt boldogító eszméi ellent való ceremóniát. De bűnös módon felülkerekedtek rajtuk azon egyházi méltóságok, akik nem lévén tudomással arról, meddig tart ki eme kárhozatos helyes csere, melytől megfoszttattanak hív pásztoruktól, szorgalmatosan igyekeztek a pótló főuraság kegyeibe férkőzni. Hatalmas és ellentálhatatlan támogatókra leltek bizonyos világi főurakban és lovagokban, akik azon csodálatos időkben éppen helyben tartózkodtak, és gyalázatos parázna örömüket vélték reményleni eme Istennek hátat fordító kellemtelen szertartásban. Mondják, hogy Szent Mazo asszonyunk bűnös szándékok legcsekélyebb bírása nélkül adatott eme fenekedő ordasok tisztátalan kezeibe. Szent asszonyunk, amely kiről históriáink származtattanak, vala az egyetlen személy, az kinek legkisebb beleszólás engedtetett a dolgok lefolyásiba, igaz ugyan, hogy mindörökké önvágyjait tagadó és ő maga boldogulásit a legkisebb fontosságúnak valló természetje szerént nem is kévánt ő változtatni az egyházi és világi hatalmasságok iránta való tervezetjein. Úgy került ő az híres Szent Péter székesegyházába amazon éjtszakán, mint az aranyselymes búzakalász, amikoron a malomba vitetik megőrletni.
Mondják, hogy mindenünnen összvegyültek az bámész népségek, mihelyst hírét vették az készülődő pompás látványosságnak. Egynémelyek közülük be is juthattak az féken nem tartható forgatagból az szentély oly mélységeibe, melyről jobb időkben még álmodni sem igen engedhetett volna meg őnékik. Nem kevés kevélységgel és szertelen pimaszsággal férkőztek egynehányan az szentségben részesülésre még csak szerényen várakozó asszonyhoz,(...)
Ez csak a történet eleje! Érdekel a teljes történet?
Válts te is VIP tagságit, és lépj be vele! Klikkelj ide!
A szavazáshoz VIP szükséges!

Átlag: 3.39 pont (23 szavazat)

Szakértői szavazás!
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!
Eddigi hozzászólások
#6 A57L
2014. 03. 13. csütörtök 06:36
Nem ér sokat. Válaszolok rá!
#5 genius33
2012. 09. 22. szombat 15:12
Pfff... kritikán aluli... Válaszolok rá!
#4 cervelo
2012. 09. 22. szombat 07:48
Brrrrr!Nagyon gyenge. Válaszolok rá!
#3 gyuri0926
2012. 09. 21. péntek 08:31
Ezzel nem a vallásosság sértése a gond !!! Hanem , hogy pocsék . Válaszolok rá!
#2 Rinaldo
2012. 09. 21. péntek 07:16
Nagyon gyenge. Válaszolok rá!
#1 Törté-Net
2012. 09. 21. péntek 00:00
Mi a véleményed a történetről? Válaszolok rá!