Adatvédelmi szabályzat

A Törté-Net.hu (továbbiakban: "Szolgáltató") tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amelynek tartalma szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról.

A szolgáltató a tudomására jutott személyes adatokat a mindenkor hatályos jogszabályokkal összhangban köteles bizalmasan kezelni, azok megismerését az érintett előzetes hozzájárulása nélkül más személy számára nem teheti lehetővé, illetve azokat nem hozhatja nyilvánosságra. A titoktartási kötelezettség a szolgáltató alkalmazottját, tagját, megbízottját a szolgáltatóval azonos módon terheli és megszegéséért a jogszabályok szerinti felelősséggel tartozik.

A szolgáltató által végzett adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályok adat- és titokvédelmi rendelkezései az irányadóak:

 • Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28-án napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény,
 • A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény,
 • A hírközlésről szóló 2001. évi XL. törvény VIII. fejezetében foglalt adatkezelési szabályok ("Hkt.", "GDPR"),
 • A távközlési előfizetői szerzodésekről szóló 249/2001. (XII. 18.) Korm. rendelet,
 • A hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, a hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosítókijelzés és hívásátirányítás szabályairól szóló 253./2001. (XII. 18.) Korm. rendelet.

Részletes adatkezelési szabályzatunk

Feltöltési szabályzat

A feltöltési űrlap elküldésével - mint szerződéskötés utaló magatartással - engedélyt adsz a Törté-Net számára, hogy a Törté-Net.hu oldalon - illetve a vele szerződéses kapcsolatban álló oldalakon - a bejelölt részlegben (ingyenes vagy VIP tagságival elérhető) korlátlan ideig megjelentethesse a történetet/képregényt, valamint kijelented, hogy a történettel/képregénnyel kapcsolatban semmiféle anyagi jellegű követelésed nincs.
(Kivéve a VIP részbe kerülő tartalmak után járó VIP tagságit, a történeteid/képregényeid számától és minőségétől függő időtartamra.)
A történetek/képregények minden további megjelentetésének joga az Író/Fordító tulajdonában marad, a Szerződés nem kizárólagos.

A Törté-Net.hu a felhasználói által feltöltött tartalomért felelősséget nem vállal.
Olyan tartalmat, amelynek szerzői jogi tulajdonosa nem te vagy, vagy annak személye nem tisztázott, kérlek ne tölts fel szerverünkre!
A tartalom esetleges törlését a Törté-Net.hu nem köteles jelezni a feltöltő felé, a Szolgáltató a bármely módon kifogásolható tartalmat eltávolíthatja.
Amennyiben a felhasználó a feltöltésével jogsértő módon járt el a viták rendezése a károsult(ak) és a feltöltő feladata.

Amennyiben dupla tartalmat fedezel fel az oldalon, azaz oldalon egynél többször szerepel azonos történet/képregény (esetleg 1-2 szó, illetve a nevek átírásával), ez esetben kérjük jelezd a fórumban. Minden ilyen esetben törlésre kerül a tartalom másodlagos példénya, és természetesen a VIP tagsági is megvonásra kerül a beküldőtől.

Amennyiben saját történetedet fedezed fel az oldal VIP részében, nem te töltötted fel, és nem óhajtod ott látni, úgy a "notice-and-take-down" (értesítési-eltávolítási) elvnek megfelelően az e-mail-beli értesítés után az írást azonnal áthelyezzük az ingyenes részlegbe, vagy kérésed szerint eltávolítjuk.

"A notice and take down-eljárás mindkét érdekelt félnek kölcsönös előnyöket biztosít a hatékony joggyakorlás érdekében. A szerzői jogosult így gyorsan el tudja érni a jogsértő tartalomhoz való hozzáférés megszüntetését, a szolgáltató pedig mentesül a további felelősség alól, ha az eljárás megfelelő lépéseit megteszi."
dr. Szinger András, az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület képviselője

Moderálási szabályzat

Minden érték nélküli hozzászólás törlésre kerülhet:

 • amelyben hozzászóló nem tudott egy elvárt minimális kultúrális szint fölé emelkedni
 • az egy-két szavas hozzászólások (pláne ha ismétlődő jellegűek)
 • a trágár jelzőkat használó hozzászólások
 • a történet íróját vagy a történet kedvelőit sértő hozzászólások
 • ugyanazon ember egy adott tartalomhoz írt többszörös hozzászólásai, amelyek egyetlen hozzászólásban is megjelenhettek volna.

Azon negatív véleményt kifejező hozzászólások, amelyek nem esnek a fentiek hatálya alá, természetesen semmilyen fenti következménytől nem kell tartsanak.
A törölt hozzászólások után járó T-pontok természetesen megvonásra kerülnek.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az oldal elérését korlátozza azon felhasználók számára, akik:

 • a fenti hozzászólási szabályokat a kapott figyelmeztetések ellenére megszegik
 • a szavazás eredményeit szántszándékkel és egyértelműen rosszhiszeműen befolyásolják. (ide tartozik a több tagsági váltásával való rosszhiszemű befolyásolás is.)

Ez utóbbi esetben a VIP tagsági tiltásra kerül, és az érintett tartalmakban a Szolgáltató visszaállítja a Szabályzatnak megfelelő rendet.

A hatályban lévő törvények megszegése jogi eljárást von maga után, ennek érdekében a felhasználók IP-címét loggoljuk, és esetleges bírósági eljárás során a rendőrség rendelkezésére bocsájtjuk.
"Aki feltöri, megváltoztatja, vagy törli egy számítógép adatbázisát, vagy pedig útját állja az adatáramlásnak, arra 2-5 éves börtönbüntetés vár. A törvény szerint az számít hackernek, aki jogtalanul hozzáférést hoz létre informatikai rendszerekhez. Ezen kívül a szolgáltatások megzavarása vagy vírusok terjesztése informatikai rendszerek jogtalan módosításának számít ás szintén büntetendő."