Adatvédelmi szabályzat

A 3x0 Ltd. mint a https://www.torte-net.hu/ weblap és a tartalmak tulajdonosa, a weblap Adatkezelőjeként a személyes adatokat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: „GDPR”), valamint az 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: „Infotv. rendelkezéséinek megfelelően kezeli, figyelembe véve az ágazati jogszabályok adatvédelmi szabályozását, és az adatvédelmi hatóság (NAIH) állásfoglalásait.

Weboldalunk az SSL protokollt alkalmazza az Ön személyes adatainak titkosságának biztosítása érdekében.

Nem gyűjtünk, továbbítunk vagy tárolunk semmilyen kártyabirtokos adatot. Ez a folyamat teljes mértékben a fizetési rendszer biztonságos kapcsolatán keresztül zajlik.

Az alábbi linkekre kattintva olvasható a teljes Cookie adatvédelmi nyilatkozatunk és Adatkezelési tájékoztatónk, melyen az adatkezelésre vonatkozó részletes tájékoztatás található.

Felhasználási Feltételek

(Utolsó frissítés időpontja: 2022. 10. 10.)
Jelen Felhasználási Feltételek határozza meg a 3x0 Ltd, mint Szolgáltató által a természetes személy felhasználók (a továbbiakban a Felhasználó) részére a "Törté-Net" (https://www.torte-net.hu) honlapon (a továbbiakban az Oldal) nyújtott szolgáltatások (a továbbiakban a Szolgáltatások) igénybevételének feltételeit, valamint a Szolgáltató és a Felhasználó (a továbbiakban együtt a Szerződő Felek) között keletkező jogokat és kötelezettségeket.

Jelen Felhasználási Feltételek rendelkezései minden esetben irányadók a Szolgáltatás igénybevételére, a Szolgáltató és a Felhasználó közötti jogviszonyra.

I. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

II. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

III. BEJELENTKEZÉS ÉS REGISZTRÁCIÓ

IV. A SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSA ÉS FELHASZNÁLÁSA

V. A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK HATÁLYA

VI. A SZOLGÁLTATÁS DÍJA, VISSZATÉRÍTÉS

VII. SZAVATOSSÁG, FELELŐSSÉG, KORLÁTOZÁS

VIII. ADATOK BIZTONSÁGA, SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

IX. A TERMÉKEK FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

X. VÉDJEGY ÉS SZERZŐI JOGOK

XI. AUDIOVIZUÁLIS ÉS SZÖVEGES TARTALMAK FELTÖLTÉSE A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL

XII. VERSENYEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL

XIII. FÓRUM SZOLGÁLTATÁS

XIV. VISSZAÉLÉSEK KISZŰRÉSE

XV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Feltöltési szabályzat

A feltöltési űrlap elküldésével - mint szerződéskötés utaló magatartással - engedélyt adsz a Törté-Net számára, hogy a Törté-Net.hu oldalon - illetve a vele szerződéses kapcsolatban álló oldalakon - a bejelölt részlegben (ingyenes vagy VIP tagságival elérhető) korlátlan ideig megjelentethesse a történetet/képregényt, valamint kijelented, hogy a történettel/képregénnyel kapcsolatban semmiféle anyagi jellegű követelésed nincs.
(Kivéve a VIP részbe kerülő tartalmak után járó VIP tagságit, a történeteid/képregényeid számától és minőségétől függő időtartamra.)
A történetek/képregények minden további megjelentetésének joga az Író/Fordító tulajdonában marad, a Szerződés nem kizárólagos.

A Törté-Net.hu a felhasználói által feltöltött tartalomért felelősséget nem vállal.
Olyan tartalmat, amelynek szerzői jogi tulajdonosa nem te vagy, vagy annak személye nem tisztázott, kérlek ne tölts fel szerverünkre!
A tartalom esetleges törlését a Törté-Net.hu nem köteles jelezni a feltöltő felé, a Szolgáltató a bármely módon kifogásolható tartalmat eltávolíthatja.
Amennyiben a felhasználó a feltöltésével jogsértő módon járt el a viták rendezése a károsult(ak) és a feltöltő feladata.

Amennyiben dupla tartalmat fedezel fel az oldalon, azaz oldalon egynél többször szerepel azonos történet/képregény (esetleg 1-2 szó, illetve a nevek átírásával), ez esetben kérjük jelezd a fórumban. Minden ilyen esetben törlésre kerül a tartalom másodlagos példénya, és természetesen a VIP tagsági is megvonásra kerül a beküldőtől.

Amennyiben saját történetedet fedezed fel az oldal VIP részében, nem te töltötted fel, és nem óhajtod ott látni, úgy a "notice-and-take-down" (értesítési-eltávolítási) elvnek megfelelően az e-mail-beli értesítés után az írást azonnal áthelyezzük az ingyenes részlegbe, vagy kérésed szerint eltávolítjuk.

"A notice and take down-eljárás mindkét érdekelt félnek kölcsönös előnyöket biztosít a hatékony joggyakorlás érdekében. A szerzői jogosult így gyorsan el tudja érni a jogsértő tartalomhoz való hozzáférés megszüntetését, a szolgáltató pedig mentesül a további felelősség alól, ha az eljárás megfelelő lépéseit megteszi."
dr. Szinger András, az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület képviselője

Moderálási szabályzat

Minden érték nélküli hozzászólás törlésre kerülhet:

Azon negatív véleményt kifejező hozzászólások, amelyek nem esnek a fentiek hatálya alá, természetesen semmilyen fenti következménytől nem kell tartsanak.
A törölt hozzászólások után járó T-pontok természetesen megvonásra kerülnek.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az oldal elérését korlátozza azon felhasználók számára, akik:

Ez utóbbi esetben a VIP tagsági tiltásra kerül, és az érintett tartalmakban a Szolgáltató visszaállítja a Szabályzatnak megfelelő rendet.

A hatályban lévő törvények megszegése jogi eljárást von maga után, ennek érdekében a felhasználók IP-címét loggoljuk, és esetleges bírósági eljárás során a rendőrség rendelkezésére bocsájtjuk.
"Aki feltöri, megváltoztatja, vagy törli egy számítógép adatbázisát, vagy pedig útját állja az adatáramlásnak, arra 2-5 éves börtönbüntetés vár. A törvény szerint az számít hackernek, aki jogtalanul hozzáférést hoz létre informatikai rendszerekhez. Ezen kívül a szolgáltatások megzavarása vagy vírusok terjesztése informatikai rendszerek jogtalan módosításának számít ás szintén büntetendő."

Ügyfélszolgálat

Panaszbejelentő űrlap: https://www.torte-net.hu/ugyfelszolgalat
E-mail-címe: torte-net@torte-net.hu
Levelezési cím: 1051 Budapest, Széchenyi tér 7-8. C. ép
Telefonszám: 06-30-272-1487