A+ A-

A boszorkány 2. fejezet

Eltelt az ősz, aztán kemény, hideg tél zárta fogságába az erdőt. Csak ültek a jó melegben az Anyóval, és várták a kikeletet. De, az anyó már nem érhette meg a tavaszt. Anne szomorú szívvel ment be az év első napján a közeli faluba, és kérte meg a papot, hogy jöjjön el eltemetni az anyót. A ház közelében lévő fák alá temették el szegényt. Nehezen ment a fagyos földbe a sírásás, Anne kénytelen volt az utolsó pénzecskéjét a szertartásra költeni. A pap könyörületes volt, és nem fogadott el semmit, de a két sírásó szemrebbenés nélkül kifosztotta. Anne nézte őket az ablakból, ahogyan hányták be a földet a gödörbe, és furcsa ötlete támadt. Vizet forralt, majd teát főzött, aztán két bögrét vett elő és töltött a forró italból, aztán az almáriumhoz lépett, és elővette a szert, majd mind két bögrébe belecseppentett belőle, és kivitte a férfiaknak.

- Igyák meg, biztosan fáznak - nyújtotta nekik oda az italt, mire azok mind a ketten fenékig itták.

- Ha készen vannak, jöjjenek be, kapnak még - mondta Anne és visszament a házba. Meleg levest tett az asztalra, aztán várta a két férfit. Hamarosan megérkeztek. Anne már látta a szemükön, hogy a szer kezd hatni.

- Üljenek le - kínálta őket hellyel a konyhaasztal mellett. Leültek, ő pedig mert a finom levesből nekik, aztán, ahogy vitte vissza a tűzhöz a tálat, fenekét az idősebbik, tagbaszakadt férfihez dörzsölte, mintha véletlen lett volna. A férfi kéjesen felnyögött. A fiatalabbnak meg majd ki esett a szeme, aztán hangosan felsóhajtott:

- Mit nem adnék azért, ha veled hálhatnék!

- Add vissza a fele pénzt - mosolygott rá Anne.

- Azt én is megtehetem - mondta a másik, és elkapta a lány derekát.

- Akkor tegyék meg - nevetett Anne, és a két férfi leszámolta a pénzt az asztalra. Anne az idősebb ölébe ült és csókolózni kezdtek. A másik is eléjük állt, és Anne a nadrágjába nyúlva becézgetni kezdte a szerszámát. Az, akinek az ölében ült, kibuggyantotta a ruhából a mellecskéit, és markolászni kezdte. Anne élvezte a dupla játékot. Szemét behunyta, aztán bekapta a merevedő szerszámot. Hallotta, ahogyan a fiatal férfi felnyögött a kéjtől. Az idősebb pedig már a szoknyája alatt matatott. Anne széjjelebb tette a lábait, mire a férfi ujja becsúszott nedvesedő hüvelyébe. Közben, a fiatalabb teljesen felizgult. Anne száját betöltötte a szerszáma, időnként majd meg fulladt tőle.

- Állj fel - lihegte az idősebbik. Anne megtette. A férfi felkapta, és az asztalra fektette, hanyatt. Letépte róla a nedves bugyit, majd merev szerszámát a nevességtől fénylő barlanghoz igazította, és heves lökéssel Annéba hatolt.

- Édesapám, én is szeretném megkapni - tiltakozott a fiú.

- Mindjárt fiam - lihegte a hős apa, és serényen dolgozott a lányon. Anne megfogta a fiú kezét, és az asztal túl felére, és ismét elnyelte a szerszámát. Látta, amint a fiú arca eltorzult a gyönyörtől. Aztán behunyta a szemét, és élvezte az apa rohamát. Várta, hogy beléélvezzen, de egyszer csak a férfi megszólalt:

- Gyere fiam, most te jössz.

A fiú pedig átment a lábai közé, és most ő ostromolta. Sokkal nagyobb, és keményebb volt a szerszáma, és Annét valami olyan helyen dörzsölte, amitől megkétszereződött a kéj érzete. Torkából vad kiáltás tört elő, aztán akkorát élvezett, hogy majdnem elájult.

- Várj, fiam. Meghágnám a seggét is - szólt az apa, a fiú pedig Anne bánatára kicsusszant belőle. A férfi a tűzhelyhez lépett, és egy kis vajat vett a kezére, majd bekente vele a farkát, és Anne lukacskáját. Aztán beledugta az ujját, és tágítani kezdte. Anne csodálkozva élvezte a még nem ismert élményt. Aztán a férfi nekifeszítette a vajas szerszámát, és Anne fenekébe csusszant. Először fájt, de aztán élvezni kezdte a lány. Kéjesen sikongatva vonaglott a férfi alatt. Közben kívánta, hogy üres punciát is ingereljék, és boldogan vette tudomásul, hogy a fiú először ujjaival kezdi ingerelni, majd ölére hajol, és nyelvét csúsztatja belé. Aztán az apa, anélkül, hogy kicsúszott volna belőle, felemelte, és felült vele az asztalra, így öle is kitárulkozott, A fiú pedig beléhatolt. Anne azt hitte, hogy mindjárt szétrobban, de hatalmas boldogság töltötte el, hogy két férfi is betölti. A fiú pedig elkezdett benne mozogni, majd az apa is. Potyogtak az asztalról az ón tányérok, és kupák, de most nem törődtek vele. Anne sikítozva élvezte a szeretkezést, a két férfi pedig csókolta, simogatta, ahol érte. Aztán az apa lihegve kezdett el ordítani, és a fenekébe élvezett, majd a fiú is nyögdécselni kezdett, és az ő ondója is betöltötte.

A két férfi egy-egy székre rogyott, ő pedig összegömbölyödve, mint egy macska, az asztalon pihegett. Aztán az öreg lassan megmozdult.

- Gyere fiam - mondta, és felhúzta a nadrágját. A fiú is tápászkodni kezdett. Lassan mentek még a mozdulatok. A konyhában már csak pislákolt a tűz. Anne is felkelt, és felpiszkálta, aztán az üstben vizet tett föl. A két férfi lassan összeszedte magát, majd indulni készültek. Az apa magához húzta Annét, aki már rendbe hozta a ruháját, majd még utoljára szájon csókolta.

- Köszönöm, szépségem, ez jól esett - mondta, és átpördítette a lányt a fia karjai közé. Tőle is kapott egy édes csókot, majd a kalapjukat a fejükbe húzták, és kimentek. Anne még hallotta, hogy azt mondja az öreg:

- Aztán anyádnak egy szót sem. Nem is tudom, hogy mi a fene ütött belém. Nem csaltam én még meg anyádat, de Belzebubra és az összes ördögökre mondom, nem bántam meg. Jól forog a segge a kis szukának.

- Az én Marym sem tudom, mit szólna hozzá, főleg, hogy várandós, és nem igen nyúlhatok hozzá. Ez a mi titkunk marad apám.

Anne addig nézte a két távolodó alakot, amíg el nem tűntek a tisztás szélén, majd kendőt kerített a vállára, és kiment a sírhoz.

- Látod, Anyó - mondta félhangosan - ebben tévedtél. Megitattam a két férfit a szerrel, és milyen csodálatos délutánt töltöttünk együtt. Többszörösen kielégítettek, és ők is meg voltak elégedve. Nem árt ez a szer senkinek és még a pénzecském egy részét is visszaszereztem..

Aztán bement a házba, rendet csinált, majd levette a kondért a tűzről, a fadézsába öntötte a gőzölgő vizet, aztán levetkőzött, és beleült. A nagy füves könyvben olvasta, hogy így lehet elhajtani a nem kívánt gyermeket, mielőtt még megfogant volna.

A forró vízben ejtőzve elhatározta, hogy minden férfit megitat a szerrel, aki erre jár. Tegyék csak boldoggá pár órára.

Aztán éjjel kocogtak az ablakon. Anne a vállára kerítette a kendőjét, és kinyitotta a zsalukat. A fiatal férfi volt az.

- Mit akarsz? - kérdezte csodálkozva Anne.

- Én nem kaptam meg a seggecskédet - mondta a férfi epekedve. Anne egy pillanatig gondolkodott, aztán elhatározta, hogy ismét odaadja magát a fiúnak.

- Gyere hát - mondta, és elindult, hogy ajtót nyisson, de a fiú az ablakon keresztül jött be. Szeme mohó tűzben égett, Anne látta a gatyáján, hogy szerszáma már is keményen állt. Az ablakhoz lépett, és becsukta, mert dőlt be a hideg rajta, aztán kinyitotta a konyhába vezető ajtót, hogy a tűzhely fénye és melege beáradhasson.

- Vetkőzz le - mondta a férfinak, ő pedig engedelmeskedett. Mikor gatyáját levette, előcsapódott kemény szerszáma. Közben Anne is kibújt a hálóingjéből, és ott ált a gyenge fényben anyaszült meztelenül. Csodálatosan szép volt. A fiú lélegzete is elakadt. A lány oda lépett hozzá, és végigsimított a kemény lőcsön.

- Feküdj az ágyba, hozok finom olajat, amivel kitágíthatsz hátul - mondta, azzal kiment a konyhába. Mire visszaéret a fiú már a dunyha alatt feküdt. A olajos üveget az éjjeliszekrényre tette, aztán ő is a fú mellé bujt. Mohón csókolózni kezdtek, aztán Anne lenyúlt a merev péniszért, és húzogatni kezdte rajta a bőrt. A fiú hanyatt vetette magát, és nyögdécselni kezdett. Anne szétvetett lábakkal ráült. Lapos hasa előtt meredt elő a fallosz. A fiú mohó szemmel nézett rá, majd megemelte a lány fenekét, és beleültette a forró rúdba. Anne nagyot nyögött a gyönyörtől. A fiú teljesen betöltötte. A mellkasára feküdt, és mozogni kezdett. A fiú hamarosan zihálni kezdett, és elélvezett.

- Ó, még nem akartam - panaszkodott. - A fenekedet is akarom, mint apám.

- Meg lesz - súgta oda neki Anne, és kis pihenés után ismét állítgatni kezdte a lelankadt szerszámot.

Az pedig hamar életre kélt az ügyes kis ujjak között. Mikor már nőni kezdett, Anne végigcsókolva kedvese mellét és hasát, mélyen elnyelte. A fiú élvezte az ügyes mozdulatokat, és ismét kőkemény lett. Anne felvette az üvegcsét, levette a tetejét, és beolajozta vele a kéj rudat, aztán hasra feküdt.

- Most tágítsd ki a fenekemet.

A fiú nem kérette magát, és belenyúlt olajos kézzel a kis lyukba. Meglepődött, hogy milyen könnyen tágítható. Anne érzékien nyögdécselt, miközben a fiú már két ujja ját ki - be a fenekében.

- Térdelj fel! - lihegte a fiú, és mindkettőjük örömére, bevezette végre a farkát Annéba. Nyögdécselve, lihegve élveztek, ám Annénak ismét hiányzott valami elölről.

- Dugd be az ujjaidat előre - lihegte, és mikor a fiú fél kézzel belényúlt, hatalmasat élvezett. Hüvelye lüktetni kezdett, és elöntötte a fiú tenyerét szerelme nedvével, az pedig ordítva az új élménytől, telepumpálta a fenekét.

Csak feküdtek egymás mellett. Anne, hihetetlen boldogságot érzett, és nem csak azért, mert kielégült, hanem azért is, mert tudta, érezte, hogy az elixírrel ő irányítja ezen túl a férfiakat.
Szavazz Te is!

Átlag: 8.26 pont (92 szavazat)

Szakértői szavazás!
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!
Eddigi hozzászólások
#6 t.555 2017. 08. 17. csütörtök 02:54
Három csöpp és csoda történik, ügyes!
#5 feherkalman1 2016. 11. 30. szerda 16:06
Jó kis történet.
#4 A57L 2013. 09. 12. csütörtök 04:07
Nem rossz.
#3 tutajos46 2013. 06. 16. vasárnap 08:00
Jól jönne egykét üveg ebből a cuccból.
#2 papi 2013. 06. 12. szerda 08:18
Nagyon jó
#1 Törté-Net 2008. 06. 20. péntek 00:00
Mi a véleményed a történetről?