A+ A-

Rendhagyó segítségnyújtás

Fordítás
Eredeti történet
Az iskolából hazavezető út a város fákkal és bokrokkal benőtt parkos területén vezetett keresztül. A koranyári napsugarak átbújtak a szél rezegtette lombozaton és vékony fényküllőket vetítettek a szürke aszfaltra.
Az öreg Ford volánja mögött ülő tizennyolc éves Daryl azonban mit sem törődött az efféle természet adta látványosságokkal. Gondolatai szokás szerint ezerfelé csapongtak, és csak akkor kezdtek el lassanként egy konkrét dologra, jobban mondva egy konkrét személyre fókuszálni, amikor a fák közül előtűntek a házuk jól ismert körvonalai. Ez a konkrét személy, akinek még a puszta említésétől is lehervadt Daryl arcáról a mosoly, Lisa, a fiú apjának második felesége volt. A csinos, harmincas éveinek elején járó asszony, öt hónappal ezelőtt adott életet Daryl féltestvérének, az örvendetes eseményt azonban némiképp beárnyékolta, hogy a szülés óta eltelt zaklatott időszak, az addig kedves és türelmes nőt egy kiállhatatlan hisztis fúriává vátoztatta. Az újdonsült anyuka állandó hangulatváltozásait képtelenség volt követni, ezért a délutáni hazaérkezések mindig felértek egy kisebbfajta lutrival...

Amikor Daryl egyszer panaszkodott emiatt az apjának, az tehetetlenül tárta szét a karját:
- Lisa hormonháztartása úgy látszik nem állt még teljesen vissza a normál, szülés előtti állapotra. Nem tehetünk mást, mint, hogy reménykedünk abban, hogy hamarosan összeszedi magát, és megpróbáljuk valahogy átvészelni ezt a nehéz időszakot...
Daryl arcára keserű fintor ült ki, ahogy vezetés közben eszébe jutott a beszélgetés.
- Inkább szereznél itt a városban valami normális állást. - motyogta félhangosan a műszerfalnak - Elegem van abból, hogy egész héten helyetted kapom a lecseszéseket. A fenébe is, még csak nem is az anyám...

- Igaz - enyhült meg egy kicsivel később - Lisa hangula néha pozitív irányban is kileng.
Mostohaanyja ilyenkor vidám lett, szertelen és szétszórt. Lenge öltözetben mászkált föl-alá a házban, és ezen alkalmakkor Daryl vethetett néhány nem is annyira lopott pillantást a nő ruhából kivillanó duzzadt melleire. Sőt, egy különösen emlékezetes alkalommal még az is előfordult, hogy Lisa óvatlanságában a fiú bámuló szemei előtt, cserélte le a bugyiját. A használtat egy könnyed mozdulattal a szennyestartóba dobta, majd deréktól lefelé meztelenül, a mostohafia jelenlététől magát a legkevésbé sem zavartatva, eltűnt a nagyobbik hálószobában.
Daryl teste amint az várható volt, egy látványos, nadrágrepesztő erekcióval reagálta le a nő pucér szemérmének látványát, így amint az ajtó becsukódott a félmeztelen asszony mögött, azonnal fürdőbe sietett és a vécére roskadva néhány célirányos mozdulattal saját kezűleg szabadította meg lüktető péniszét a felgyülemlett feszültségtől...

Belépett a házba és a legrosszabbtól tartva körülnézett az előtérben.
Nem tűnt fel senki a folyosón, ezért öltözködés közben még el is kiáltotta magát.
- Hahó, megjöttem!
Mivel erre sem érkezett válasz átvágott a földszinten és Lisa keresésére indult. Az emeleten, a szülei hálószobája felől halk szipogás ütötte meg a fülét, ezért odalépett és óvatosan belökte a résnyire nyitott ajtót.

Lisát a nagy dupla ágyon találta, félig fekvő, félig ülő helyzetben. A háta és az ágytámla közé egy párna volt begyűrve, nyilván azért, hogy a kemény fa ne nyomja nagyon a gerincét. A blúza és a melltartója kis kupacban hevert mellette a takarón. Mindkét melle feszült a tejtől, mellbimbói pedig élénkvörösen meredtek előre a méretes halmok csúcsán.
Biztos a babát szoptatta, villant át a fiú fején, ahogy a mostohaanyjának a visszafojtott zokogástól rázkódó melleit bámulta.

- Lisa - szólalt meg végül tétován - valami baj van?

Az asszony könnyekkel a szemében nézett fel rá, de meg sem kísérelte eltakarni a meztelenségét.
- Jaj, Daryl, olyan nyomorultul érzem magam. - préselte ki magából nagy nehezen - Megszoptattam Robint, de a melleim még mindig tele vannak, megőrülök annyira feszítenek... Ráadásul - folytatta elcsukló hangon, és az ágyhuzaton terpeszkedő foltokra bökött - mindent összekoszolok magam körül...
Nem tudta befejezni a mondatot, mert újra kitört belőle a zokogás. Olyan törékenynek és elesettnek tűnt, ahogy ott könnyezett az ágyon, hogy Daryl megfeledkezve minden eddigi veszekedésükről, letelepedett mellé a matracra és bátorítóan átkarolta a vállát.
Amikor Lisa kisvártatva megnyugodott és szipogva felegyenesedett ültében, Daryl meglepetten vette észre, hogy a mellei csúcsán újabb kis tejcsöppek jelentek meg, melyek idővel lepottyanva a merev bimbókról, az ő pólóján és farmerján kenődtek szét. Hihetetlenül erotikusnak találta a látványt, és mire észbe kaphatott volna, újabb vadul lüktető erekciója támadt. Fészkelődni kezdett ültében és lábait úgy rendezte el, hogy Lisa lehetőleg ne vegye észre a nadrágja anyagán át kirajzolódó jókora dudort.

- Miért nem használod a pumpát? - kérdezte kissé elfúló hangon.
Mostohaanyja elkeseredetten legyintett:
- Reggel leejtettem a konyhában, és ripityára tört a járólapon, a kórház meg addig nem küld ki újat, amíg a betegbiztosítóban nem végeznek a papírmunkával.

A hangja megint elcsuklott és arcát újra sírva temette a tenyerébe.
Daryl agyában zúgva kergették egymást a vadabbnál vadabb ötletek. Mióta megtudta, hogy mi a probléma, csak egy dolog járt a fejében, de nem volt képes összeszedni a bátorságát, hogy ki is bökje. Már régóta szeretett volna közelebbi kapcsolatba kerülni a mostohaanyja gyönyörű kebleivel, megérinteni őket, és szájába szívni a duzzadt bimbókat, mintha ő is csak egy éhes csecsemő lenne. Most azonban, amidőn végre felkínálta magát az alkalom, mégis úgy érezte képtelen megtenni az első lépést. Végül csak összeszedte magát annyira, hogy száraz torokkal kinyögje:

- Nézd, Lisa, tudom, hogy kissé zavarbaejtő és elég vadul hangzik amit mondani fogok, de...ha akarod...asszem én segíthetek neked abban, hogy...tudod, megkönnyebbülj...

Végtelennek tűnő másodpercek teltek el, mire Lisa végre felfogta a fiú szavait. Daryl eközben már ezerszer megbánta, hogy előhozakodott a dologgal, és lélekben felkészült egy újabb, minden eddigit felulmúló dühkitörésre. De szerencsére semmi ilyesmi nem történt. Lisa arcán, ugyan először egy furcsa töprengő kifejezés villant át, de rá egy pillanatra, már ragyogó mosolyt lövellt a meglepett Daryl felé.

- Ó igen Daryl -suttogta elfúló hangon - ha megtennéd...annyira fáj... Gyerünk, láss hozzá azonnal!

Daryl alig tudott magához térni a nő gyors beleegyezése fölött érzett meglepetéséből. Komoly felháborodásra számított az asszony részéről, ehelyett az láthatóan mohón kapott az alkalmon.

Lisa végignyúlt az ágyon és az egyik tejtől síkos mellét alulról megemelve, bájosan esetlen mozdulattal kínálta oda Darylnek. A fiú zakatoló szívvel mellékuporodott, úgy, hogy combjaik egy rövid szakaszon összeértek, könyökével megtámasztotta magát a nő testének két oldalán és ajkaival lassan ráereszkedett a nedves, ágaskodó bimbóra. Finoman szívni kezdte a vörös kis dudort és boldogan felnyögött ahogy megérezte a szájába lövellő anyatej édes ízét. Gyorsan nyelt egyet, és tovább szopta az apró csapocskát, miközben nyelvével óvatosan körülsimogatta a bimbóudvar finom szövetét. Legnagyobb meglepetésére a tejfolyam nem egyetlen sugárból származott, hanem három különböző pontból áramlott az ajkai közé. Néhány csepp a sűrű folyadékból elszabadult a szája sarkán, és a mell sima domborulatán végigfolyva kis tócsába gyűlt össze Lisa hasán.

A nő keze közben fölemelkedett az oldala mellől, és ujjaival a fiú hajába túrva, finom nyomást gyakorlolt a tarkójára.
- Uhhh, kicsim abba ne hagyd. - nyögte tompa hangon, miközben lélegzete egyre szakadozottabb és szaporább lett, csípője pedig alig észrevehetően elemelkedett a matracról. Daryl érezte, hogy az asszony legalább annyira izgalomba jött, mint ő, és nyelvével újult erővel kezdte ostromolni az érzékeny bimbót. A tej eddigi erőteljes áramlása kisvártatva alábbhagyott, és pár perc múlva teljesen megszűnt. Lisa ekkor belemarkolt a fiú hajába és felemelte a fejét a puha halomról.

- Most a másikat Daryl, ahogy megbeszéltük... - hangja furcsán rekedt volt - Szopd azt is szárazra kicsim.

Nem kellett kétszer mondania. Daryl arca valósággal rázuhant a felkínált kebelre, és szája mohón nyelte el a szivárgó vörös kupolácskát. A szopás cuppogó, nedves hangjai, összekeveredtek a nő halk nyögéseivel és az intim helyzet neszei lassanként az egész szobát betöltötték. Úgy tűnik Lisa előzőleg ebből a melléből etethette Robint, mert ezúttal jóval hamarabb megszűnt a tej áramlása. Daryl azonban ennek ellenére vonakodott abbahagyni a bimbó ingerlését, és az asszony tarkóján nyugvó keze sem mozdult, hogy véget vessen a túlfűtött jelenetnek.
Amikor a fiú végül mégis elszakadt a csábító domborulattól és egy pillanatra felemelte a fejét, tekintete összeakadt Lisáéval. A nő szemei szinte perzseltek, fehér bőrét rózsaszín pír vonta be, nedvesen csillogó mellei pedig a zihálása ritmusára emelkedtek és süllyedtek. Az arckifejezéséből Daryl azonnal megértette, hogy még messze nincs vége a kalandnak. Egy végtelen másodpercig lihegve meredtek egymásra, aztán mintegy varázsütésre kezeik felemelkedtek, és szertelen sietséggel kezdték lehámozni a másikról a maradék ruházatot. Mialatt Lisa a fiú övcsatjával bajlódott, az egyetlen vad mozdulattal lerántotta a nőről a farmert és a bugyit. Az asszony immár anyaszült meztelenül, ült az ágyon és szemérmetlen gesztussal tárta szét a lábait Daryl bámuló tekintete előtt. A fiú erre gyorsan megszabadult öltözékének utolsó darabjaitól is, és a mostohaanyja elé kuporodva végigsimította a nő nedvedző ölét. Lisa felnyögött és még jobban szétnyitotta a combjait, Daryl ezen felbátorodva ujjaival behatolt a kisajkak közé, egészen addig míg meg nem érezte a bőrén a hüvelyből áradó forróságot, és meg nem csapta orrát a nő szemérmének édes illata.
Az asszonynak azonban nem volt türelme egy újabb elhúzódó előjátékhoz. Előrenyúlt és mohón megmarkolva a fiú mereven álló péniszét, úgy húzta őt maga felé a vesszejénél fogva, mintha csak egy pincsit vezetne pórázon.

- Kefélj meg Daryl! - hangját szinte a felismerhetetlenségig eltorzította a testét emésztő szenvedély - Nyomd belém azt a faszt!
A fiú feljebb tornázta Lisa testét az ágyon, majd a térdhajlat közelében megmarkolta a combjait és addig nyomta őket előre, amíg a nő ágyéka elemelkedvén a takarótól egyvonalba nem ért a péniszével. Amikor megfelelőnek ítélte a pozíciót, előrelódította a csípőjét és farkával csaknem tövig nyomult mostohaanyja csillogó, rózsaszín puncijába. Mindkettejükből hangos, kiáltás szakadt fel. Lisa medencéjének vonagló mozgásával az utolsó szabadon maradt részt is eltüntette Daryl péniszéből, majd várakozó arccal pillantott fel rá.
- Gyerünk, mire vársz még?! Kefélj meg! - sziszegte ádáz tekintettel, majd amikor mostohafia lassan mozogni kezdett benne, remegő hangon felkiáltott: - Keményebben, mélyebben!
Daryl tudta, hogy ilyen előzmények után aligha fog sokáig kitartani, de összeszorított foggal nagyobb sebességre kapcsolt, őrületes iramban jártatva péniszét a bársonyos alagútban. Szerencsére Lisán is nyomot hagyott az elmúlt fél-háromnegyed óra, így Daryl legnagyobb megkönnyebbülésére, pár perccel a voltaképpeni aktus megkezdése után, az asszony medencéjén már át is átszáguldottak az orgazmus első hullámai. A fiú elbűvölten nézte, ahogy az alatta vonagló nő, duzzadt bimbóiból testének minden kéjes rándulására apró tejsugár szökken elő. Ez a látvány már neki is sok volt, vesszejét egy utolsó lendülettel tövig nyomta az asszony ölébe, ágyéka fájdalmasan megfeszült, a makkja végén levő kis nyílásból pedig vastag és sűrű sugárban tört elő a vad együttlét eredménye.

Ezután percekig egyikük sem szólalt meg, végül Lisa mocorogni kezdett és lassan kibontakozott Daryl karjaiból. Hitetlenkedve pillantott végig magán, és kétségbeesetten próbálta eltakarni a meztelenségét.

- Uramisten mit tettünk. - suttogta rémülten, majd a fiúra pillantva dühösen kiabálni kezdett: - Takarodj innen, te kis mocsok! Kifelé a szobából, MOST!!

- Hát ennyi volt. - gondolta keserűen Daryl ahogy összeszedegette a ruháit és az ajtó felé indult. Lisa kedélyének hullámvasútja újra lefelé száguld a lejtőn, minden visszatért a régi kerékvágásba. Ahogy azonban letrappolt a lépcsőn, magában csendesen elmosolyodott. A hullámvölgy után viszont mindig felfelé visz a pálya, és annak alapján ami ma történt, mindenképpen érdemes lesz kivárnia az újabb csúcspontot.
Szavazz Te is!

Átlag: 6.81 pont (765 szavazat)

Szakértői szavazás!
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!
Eddigi hozzászólások
#44 t.555 2017. 07. 2. vasárnap 03:31
Remek, tetszik!
#43 feherkalman1 2016. 06. 30. csütörtök 18:12
Hisztis picsa , jól meg lett baszva.
#42 fiú19 2014. 06. 13. péntek 10:57
Tetszett-nagyon nekem.
#41 papi 2014. 06. 9. hétfő 14:08
Nagyon tetszett
#40 tutajos46 2014. 02. 13. csütörtök 08:20
Újra el olvastam, nagyon jó!
#39 A57L 2013. 08. 26. hétfő 06:13
Nem rossz.
#38 tutajos46 2013. 04. 1. hétfő 08:53
Remélem lesz folytatás.
#37 Beth 2012. 04. 5. csütörtök 22:41
Kicsit fura hogy egy tizenéves fiú a mostohaanyja melléból szopta a tejet, de azért nekem tetszett.
#36 joozsi 2012. 03. 29. csütörtök 03:53
Miért nem tudok rá szavazni?
#35 Andreas 2009. 03. 13. péntek 13:53
Ez az élmény eddig még kimaradt az életemből. Szívesen pótolnám...
#34 Andreas 2009. 03. 13. péntek 13:47
Ez az élmény eddig még kimaradt az életemből. Szívesen pótolnám...
#33 87xman 2008. 11. 3. hétfő 16:48
retzius te beteg vagy!
#32 87xman 2008. 11. 3. hétfő 16:47
Igen kicsit az aktus lehetett volna részletesebb is!Amúgy 10-es!
#31 sihupapa 2008. 10. 2. csütörtök 23:33
a türelem rózsát vagy puncit terem
#30 pandur 2007. 09. 17. hétfő 20:21
jó volt csak lehetett volna hosszabb is a történet vagy leszz még folytatása?
#29 bxp 2006. 12. 23. szombat 14:32
rohadt jó szerintem az anyatejes rész a legerotikusabb
Én is szeretnék csöcstejet inni
#28 Kovacs Péter 2006. 06. 6. kedd 17:23
Nem rossz!
#27 a reader 2006. 05. 18. csütörtök 18:17
nem rossz... bár a befejezés eléggé gyors!
#26 Lou 2006. 03. 23. csütörtök 17:51
jókis történet volt. szinte éreztem az anyatej édes ízét a számban...ahhhh
#25 retzius 2006. 02. 23. csütörtök 21:54
Én is megkóstoltam már női tejet.
Egy schizophrén,fiatal terhes nőbetegét..
Szerintem nem nagyon fogta fel a szitut,ugyanis masszívan hallucinált. Nem is ellenkezett mikor finoman fejni kezdtem..